cash-flows

cash-flows

cash-flow, cash-flows nom masculin (anglais cash flow, de cash, argent comptant, et flow, écoulement) Synonyme de marge brute d'autofinancement. ● cash-flow, cash-flows (difficultés) nom masculin (anglais cash flow, de cash, argent comptant, et flow, écoulement) Orthographe Plur. : des cash-flows. Emploi Anglicisme très répandu dans le langage financier pour désigner la capacité d'autofinancement d'une entreprise ; il est parfois remplacé par marge brute d'auto-financement (M.B.A.). ● cash-flow, cash-flows (synonymes) nom masculin (anglais cash flow, de cash, argent comptant, et flow, écoulement)
Synonymes :

Encyclopédie Universelle. 2012.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • cash flows — pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos per ataskaitinį laikotarpį. atitikmenys: angl. cash flows šaltinis VšĮ Audito ir apskaitos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows — pinigų srautai statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Per tam tikrą laikotarpį turto, turto grupės ar verslo subjekto gaunami ir išleidžiami pinigai. atitikmenys: angl. cash flows ryšiai: susijęs terminas – verslo subjektas šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows from financial activities of a public sector entity — finansinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai, susidarantys dėl viešojo sektoriaus subjekto grynojo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows from financing activities — finansinės veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys pakitus įmonės nuosavam kapitalui ir dėl skolinimosi atsiradusiems įsipareigojimams. atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows from investing activities — investicinės veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys įsigijus investavimo objektų ar juos perleidus. atitikmenys: angl. cash flows from investing… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows from investing activities of a public sector entity — investicinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai, susidarantys, kai įsigyjamas ar perleidžiamas viešojo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows from operating activity — pagrindinės veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys iš įmonės veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą. atitikmenys: angl. cash flows from… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows from ordinary activities of a public sector entity — pagrindinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų, gaunamų iš viešojo sektoriaus subjekto veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cash flows of a public sector entity — viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos, taip pat pinigų …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Non-Operating Cash Flows — Cash flows (inflows and outflows) that are not related to the day to day, ongoing operations of a business. Non operating cash flows include borrowings, the issuance or purchase of stock, asset sales, dividend payments, and other investment… …   Investment dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”